แบบประกัน ตลอดชีพ ชำระเบี้ย 20 ปี ไม่มีปันผล 
20 pay life non par


 คำอธิบายแบบ ชำระเบี้ย 20 ปี หยุด แล้วคุ้มครองต่อจนครบอายุ 99 ปี เบี้ยประกันคงที่ และมีมูลค่ากรมธรรม์
ตัวอย่างเบี้ยประกัน  ทุนประกัน 1,000,000  บาท
             ชาย อายุ 35 ปี อยู่ที่ประมาณ 2.5%  25,000 บาท ต่อปี แล้วแต่บริษัท เฉลี่ยวันละ 70 บาท
             หญิง อายุ 35 ปี อยู่ที่ประมาณ 2.0%  20,000 บาท ต่อปี แล้วแต่บริษัท เฉลี่ยวันละ 55 บาท
จุดเด่น  แบบสัญญาหลักเป็นแบบประกันคุ้มครองสูง ชำระเบี้ยต่ำ สำหรับคุ้มครองชีวิต รายได้
             คุ้มครองค่าความสามารถทางเศรษฐศาสตร์  คุ้มครองภาระต่างๆ
             ทุนประกันคงที่ ชำระเบี้ยคงที่  มีมูลค่ากรมธรรม์ สามารถกู้ยืมได้
             ชำระเบี้ย แค่ 20 ปี แต่คุ้มครองเต็มวงเงิน ตลอดชีพ
             ครบสัญญา 99 ปี รับเงินทุนประกันคืนเต็มจำนวน
             ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ลดภาษีได้
จุดด้อย  ไม่มีเงินปันผล ไม่มีเงินคืน ไม่ใช่การสะสมทรัพย์
           
ข้อแนะนำ  ควรซี้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ชายอายุ 35 ปี
                  คุ้มครองชีวิตหลัก  20PLNP  ทุนประกัน 1,000,000 บาท ชำระเบี้ย 25,000 บาท คงที่แล้วแต่บริษัท
                     ค่าห้องประเภท Plusgold เหมาจ่ายปีละ 1 ล้านบาท  ชำระเบี้ยประมาณปีละ  20,000 บาท*
                     ค่าชดเชยรายวันนอน รพ วันละ 1000 บาท ชำระเบี้ยประมาณปีละ  1500  บาท*
                     ค่าคุ้มครอง โรคร้ายแรง CI Plus 1,000,000 บาท ชำระเบี้ย ประมาณปีละ 4000  บาท*
                     คุ้มครอง อุบัติเหตุ AI-RCC 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประมาณปีละ 7000     บาท
                     รวมเบี้ยส่งต่อปี โดยประมาณ 58,000  บาท เฉลี่ยต่อวัน  160  บาท
                                                                                                หมายเหตุ * เบี้ยประกันสุขภาพ มีเพิ่มตามอายุหรือความเสี่ยง

                                  สนใจ ขอรายละเอียด แบบประกัน 20PLNP กดที่นี่ !!