แบบประกัน สะสมทรัพย์ 15/25 ไม่มีปันผล
15/25 Endowment non par


 คำอธิบายแบบ เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ย 15 ปี หยุด แล้วคุ้มครองต่อจนครบ 25 ปีกรมธรรม์ เบี้ยประกันคงที่ และมีมูลค่ากรมธรรม์

                           มีเงินคืนทุกปี ประมาณ 1 %  ทุกปีจนครบสัญญา รับคืนอีก  121% รวมทั้งหมด 144% ทั้งนี้แล้วแต่ แต่ละบริษัท  เช่น ทุนประกัน 1,000,000 บาท รับคืนทั้งสิ้น 1,440,000 บาท
                           บางบริษัท เพิ่มความคุ้มครองให้ลูกค้าด้วย เช่น ตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นต้นไป เพิ่ม 10% ไปถึง 35% ในปีสุดท้ายเลยทีเดียว  แนะนำตัวนี้เลย
ตัวอย่างเบี้ยประกัน  ทุนประกัน 1,000,000  บาท
              ชาย อายุ 35 ปี อยู่ที่ประมาณ 8.0%  80,000 บาท ต่อปี แล้วแต่บริษัท เฉลี่ยวันละ 220 บาท
             หญิง อายุ 35 ปี อยู่ที่ประมาณ 8.0%  80,000 บาท ต่อปี แล้วแต่บริษัท เฉลี่ยวันละ 220 บาท

จุดเด่น  แบบสัญญาหลักเป็นแบบประกันสะสมทรัพย์ สำหรับการสร้างวินัยในการเก็บออมเงิน ใช้เป็นการเก็บออมเงินให้บุตรหลาน เพื่ออนาคต ใช้เป็นเครื่องมือลดหย่อนภาษี ใช้เก็บออมเพื่อการเกษียณ คุ้มครองสูง ชำระเบี้ยต่ำ สำหรับคุ้มครองชีวิต รายได้
             คุ้มครองค่าความสามารถทางเศรษฐศาสตร์  คุ้มครองภาระต่างๆ
              ชำระเบี้ยคงที่  มีมูลค่ากรมธรรม์ สามารถกู้ยืมได้
             ชำระเบี้ย แค่ 15 ปี แต่คุ้มครองเต็มวงเงินรวมทุนเพิ่ม จนครบ 25 ปี
             ครบสัญญา 25 ปี รับเงินทุนประกันคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไข
             ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ลดภาษีได้
             การันตี ผลตอบแทนแน่นอน

จุดด้อย  ไม่มีเงินปันผล
         
ข้อแนะนำ  ควรซี้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ชายอายุ 35 ปี
                  คุ้มครองชีวิตหลัก  15/25  ทุนประกัน 1,000,000 บาท ชำระเบี้ย 80,000 บาท คงที่แล้วแต่บริษัท
                     ค่าห้องประเภท Plusgold เหมาจ่ายปีละ 1 ล้านบาท  ชำระเบี้ยประมาณปีละ  20,000 บาท*
                     ค่าชดเชยรายวันนอน รพ วันละ 1000 บาท ชำระเบี้ยประมาณปีละ  1500  บาท*
                     ค่าคุ้มครอง โรคร้ายแรง CI Plus 1,000,000 บาท ชำระเบี้ย ประมาณปีละ 4000  บาท*
                     คุ้มครอง อุบัติเหตุ AI-RCC 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประมาณปีละ 7000     บาท

                     รวมเบี้ยส่งต่อปี โดยประมาณ 112,500  บาท เฉลี่ยต่อวัน  308 บาท
                                                                                                หมายเหตุ * เบี้ยประกันสุขภาพ มีเพิ่มตามอายุหรือความเสี่ยง


                         สนใจ ขอรายละเอียด แบบประกัน 15/25 NP กดที่นี่